fbpx

Certifierad HR-administratör

Patrik Reman

Certifierad HR-administratör

Ta första steget i din HR-karriär: Kurs för nya HR-administratörer

Är du ny inom HR och vill bygga en stabil grund för din karriär? Vår kurs ”Introduktion till HR-administration” är designad för dig som är nybörjare och vill utveckla de grundläggande färdigheterna som krävs för att lyckas inom HR.

Kursinnehåll och fördelar:

Under denna kurs kommer du att få en bred förståelse för HR-administration och de dagliga uppgifter som en HR-administratör hanterar. Kursen fokuserar på praktiska tillämpningar och ger dig verktyg och kunskaper för att hantera de vanliga utmaningar som uppstår i en HR-roll.

Vad du kommer att lära dig:

Grundläggande HR-processer: Lär dig om rekrytering, anställningsavtal, och onboarding-processer.

Personaladministration: Utforska metoder för att hantera personalregister, löneadministration och frånvarohantering.

Kommunikation och service: Få insikter i hur du effektivt kommunicerar med medarbetare och hanterar deras frågor och behov.

HR-system och verktyg: Bli bekant med de vanligaste HR-systemen och hur du använder dem i ditt dagliga arbete.

Vem bör delta:

Denna kurs är perfekt för dig som är ny inom HR och vill bygga en stark grund för din fortsatta utveckling inom yrket. Den är idealisk för nya HR-administratörer som vill lära sig de grundläggande färdigheter och kunskaper som krävs för att lyckas i en HR-roll.

Dina fördelar efter kursen:

Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha en solid grundläggande förståelse för HR-administration och vara redo att:

Utföra dagliga HR-uppgifter med självförtroende och noggrannhet.

Stödja dina kollegor och chefer i HR-relaterade frågor.

Använda HR-system och verktyg effektivt för att förbättra arbetsprocesser.

Fortsätta din utveckling inom HR med en stark grund att bygga vidare på.

Genom att anmäla dig till kursen ”Introduktion till HR-administration” tar du ett viktigt steg mot att bygga en framgångsrik karriär inom HR. Efter kursen kommer du att vara väl förberedd för att stödja din organisation och bidra till en positiv arbetsmiljö.Före, under och efter din utbildning

Före utbildningen

Är du en HR-administratör eller någon som har arbetat med HR-frågor och vill ta nästa steg i din karriär? Vår kurs ”HR-konsult/HR-specialist” är designad för att hjälpa dig utveckla de färdigheter som behövs för att arbeta mer operativt och strategiskt inom HR. Denna kurs är perfekt för dig som har viss erfarenhet inom HR och nu vill utöka ditt ansvarsområde genom att ta en mer operativ och strategisk roll. Kursen är idealisk för HR-administratörer och de som arbetat med HR-frågor och vill stärka sin förmåga att stödja och påverka företagsledningen.

Under utbildningen

Under utbildningen varvar vi teori med videoinspelningar och frågeställningar. Du behöver få godkänt på deluppgifterna samt inlämningsuppgifterna för att få en godkänd certifiering.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • HR-administratör

Kapitel 1 Introduktion
Kapitel 2 Rollen som HR administratör
Kapitel 3 Förstår HRs roll och påverkan i organisationen
Kapitel 4 HRs strategiska och operativa funktioner
Kapitel 5 Grundläggande HR-processer och bästa praxis
Kapitel 6 HRIS och digitala verktyg som används inom HR
Kapitel 7 Vanliga mjukvaror och verktyg som används inom HR
Kapitel 8 Digital kompetens, HR-teknologi och mjukvarukompetens
Kapitel 9 Uppgift: Introduktion till HR-administration
Kapitel 1 Etiska överväganden och professionellt beteende inom HR
Kapitel 2 Fallstudier på Etiska dilemman
Kapitel 3 Kommunikation och konflikthantering
Kapitel 4 Mångfald och inkludering
Kapitel 5 Uppgift: Etiska överväganden och professionellt beteende inom HR
Kapitel 1 Digitalisering av personalregister
Kapitel 2 Datainsamling och inmatning
Kapitel 3 Datahantering och säkerhet
Kapitel 4 GDPR: General Data Protection Regulation
Kapitel 5 Verkliga fallstudier där GDPR inte har följts
Kapitel 6 Kvalitetssäkring och noggrannhet
Kapitel 7 Integrering med andra HR-system
Kapitel 8 Användarvänlighet och tillgänglighet
Kapitel 9 Automatisering och effektivisering
Kapitel 10 Rapportgenrering och datadriven beslutsfattande
Kapitel 11 Compliance och lagstiftning
Kapitel 12 Kontinuerlig förbättring och anpassning
Kapitel 13 Best practices för dataintegritet
Kapitel 14 HR-informationssystem (HRIS)
Kapitel 15 AI-tekniker för dataanalys
Kapitel 16 Inlämningsuppgift: Hantering av anställdas data
Kapitel 1 Betydelsen av säkerhet och sekretess vid hantering av personaldata
Kapitel 2 Säkerhetsåtgärder och lagkrav
Kapitel 3 Riskbedömning - metoder för att identifiera och bedöma risker kopplade till hantering av personaldata
Kapitel 4 Incidenthanteringsplan: Utveckling av en plan för att hantera säkerhetsincidenter
Kapitel 5 Efterincidentsanalys: Hur man genomför en analys efter en incident
Kapitel 6 Utbildning och medvetenhet
Kapitel 7 Dataklassificering och åtkomstkontroll
Kapitel 8 Regelefterlevnad och rapportering
Kapitel 9 Inlämningsuppgift: Personaladministration och säkerhet
Kapitel 1 Evidensbaserade steg och metoder i rekryteringsprocessen
Kapitel 2 Behovsanalys
Kapitel 3 Arbetsbeskrivning
Kapitel 4 Annonsering
Kapitel 5 Mottagning och granskning av ansökningar
Kapitel 6 Urval med tester
Kapitel 7 Digital intervjuer
Kapitel 8 Fysiska intervjuer
Kapitel 9 Bedömningsmallar
Kapitel 10 Referenstagning
Kapitel 11 Beslut och erbjudande
Kapitel 12 Hur digitalisering och Ai kan användas i rekryteringsprocessen
Kapitel 13 Inlämningsuppgift: Rekryteringsprocessen
Kapitel 1 Preboarding
Kapitel 2 Delar som bör ingå i ett Onboardingprogram
Kapitel 3 Digitala verktyg för preboarding och onboarding
Kapitel 4 Exempel på onboardingprogram
Kapitel 5 Inlämningsuppgift: Pre och Onboarding
Kapitel 1 Lön och förmåner
Kapitel 2 Löneadministration och förmånsförvaltning: en praktisk genomgång
Kapitel 3 Verktyg och system för löne- och förmånsadministration
Kapitel 4 Exempel: En månad som HR-administratör: Löneadministration och Förmånsförvaltning
Kapitel 5 Vanligaste och mest populära förmånerna i Sverige
Kapitel 6 Exempel på förmånspaket
Kapitel 7 Betydelsen av korrekt och tidsenlig löneadministration
Kapitel 8 Fallstudier
Kapitel 9 Användning av AI för att förbättra löne- och förmånsprocesser
Kapitel 10 Inlämningsuppgift: Lön och förmåner
Kapitel 1 Arbetsrätt och compliance
Kapitel 2 Arbetsmiljölagen
Kapitel 3 Lagen om anställningsskydd (LAS)
Kapitel 4 Diskrimineringslagen
Kapitel 5 Arbetstidslagen
Kapitel 6 Föräldraledighetslagen
Kapitel 7 Medbestämmandelagen (MBL)
Kapitel 8 Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Kapitel 9 Semesterlagen
Kapitel 10 Implementering av arbetsrättsliga lagar
Kapitel 11 Fallstudier på arbetsrättsliga frågor
Kapitel 12 Hantering av anställningsdokumentation och kontraktsadministration i enlighet med lagkrav
Kapitel 13 Praktiska exempel och verktyg för hantering av anställningsdokumentation och kontraktsadministration
Kapitel 14 Inlämningsuppgift: Arbetsrätt
Kapitel 1 Främja en positiv arbetskultur
Kapitel 2 Metoder för att hantera konflikter på arbetsplatsen
Kapitel 3 Gruppsykologi och hur man kan främja samarbete
Kapitel 4 Stötta chefer i det dagliga arbetet
Kapitel 1 Budgetering och ekonomisk planering
Kapitel 2 Personalplanering och succession planning
Kapitel 3 HR-administratörens roll i hantering av personalekonomi
Kapitel 4 Löne- och personalkostnadsberäkningar
Kapitel 5 KPIer inom HR och personalekonomi
Kapitel 6 Praktiskt arbete med KPI
Kapitel 7 Exempel på hur KPI kan bidra till kostnadsbesparingar
Kapitel 8 Inlämningsuppgift: Personalekonomi
Kapitel 1 Strategier för personalvård och trivsel på arbetsplatsen
Kapitel 2 Regler och riktlinjer för arbetstider och ledighet
Kapitel 3 Hantering av tidsrapportering och frånvarokontroll
Kapitel 4 Ergonomi: Betydelsen av ergonomiska arbetsplatser
Kapitel 5 Balans mellan arbete och privatliv: Åtgärder för att upprätthålla en sund balans
Kapitel 6 Mentorskap och coaching: Stödja medarbetarnas professionella och personliga utveckling
Kapitel 7 Hälsofrämjande program: Att främja medarbetares fysiska och mentala hälsa
Kapitel 8 Inlämningsuppgift: Analys och Rapport om Arbetsmiljö och Personalvård
Kapitel 1 Förberedelser inför personalavveckling
Kapitel 2 Kommunikation under processen
Kapitel 3 Genomförande av processen
Kapitel 4 Psykosocialt stöd
Kapitel 5 Juridiska aspekter av uppsägningar
Kapitel 6 Etiska aspekter av uppsägningar
Kapitel 7 Uppföljning och utvärdering
Kapitel 8 Reflektionsfrågor
Pris 24 900

inkl. moms

Köp nu
Studietakt 50% - 16 veckor Videolektioner Certifierande kurs Ledande utbildningsleverantör Obegränsat antal deltagare

 Om du inte kan delbetala med Klarna så kan du höra av dig till vår kundservice för att se hur vi kan hjälpa dig.

Tel – 0704-41 73 73

info@educationonline.se

FAQ
Intressanmälan

Relaterade kurser


Certifierad HR-Generalist

Framtidens HR-generalister utbildar sig här – anslut nu! Läs mer

Certifierad Personalvetare

Komplett certifierad personalvetarutbildning online, flexibel och grundlig. Läs mer

Certifierad HR-chef

Att bli HR-chef: expert, ledare, certifierad, erfaren, strategisk, kommunikativ. Läs mer

Vi kompetensutvecklar det svenska arbetslivet

ICA

Vårt primära mål är att erbjuda högkvalitativa utbildningar och bibehålla branschens högsta standard. Med våra erfarna utbildare strävar vi efter att hålla våra kurser relevanta och uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna. Education Online är stolt över sin kompetens och ser fram emot att guida studenter mot en framgångsrik utbildningsresa.

Vill du jobba med oss

       Klicka Här