fbpx

Certifierad HR-chef

Patrik Reman

Certifierad HR-chef

Är du en person som har jobbat inom HR några år och funderar på att ta nästa steg i din karriär? Vår kurs ”HR-chef” är utformad specifikt för dig som vill utveckla de färdigheter som krävs för att leda en HR-funktion på en strategisk nivå. Den här kursen ger dig verktygen och insikterna du behöver för att övergå från en operativ eller taktisk roll inom HR till en mer strategisk och ledande position.

Under kursen kommer du att lära dig att utveckla och implementera HR-strategier som stödjer företagets övergripande mål, och att integrera HR-processer med organisationens affärsstrategier. Du kommer att få en djupare förståelse för hur du kan samordna och utveckla HR-strategier tillsammans med företagets övergripande mål, vilket är avgörande för att kunna stödja organisationens tillväxt och framgång. Kursen fokuserar på praktiska tillämpningar och scenarier som förbereder dig för de utmaningar och möjligheter som en HR-chef står inför.

Du kommer också att utforska hur du kan identifiera och utveckla nyckeltalanger inom organisationen, skapa och underhålla program för medarbetarutveckling och karriärplanering samt implementera strategier för succession planning. Vidare kommer du att lära dig att mäta och förbättra medarbetarengagemang, bygga och upprätthålla en positiv företagskultur samt hantera konflikter och främja ett inkluderande arbetsklimat.

Förändringshantering är en annan viktig del av kursen, där du kommer att få insikter i hur du leder och stödjer organisationen genom förändringsprocesser, kommunicerar förändringar effektivt till alla nivåer i organisationen och implementerar förändringsinitiativ som minimerar motstånd och maximerar effektivitet. Kursen kommer också att fokusera på att utveckla dina egna ledarskapsfärdigheter, bygga och leda effektiva HR-team samt utvärdera och förbättra ledarskapsprogram och träningsinitiativ.

En särskilt viktig och modern komponent av utbildningen är hur man kan använda AI i HR-arbetet. Du kommer att få lära dig hur AI-teknologier kan effektivisera rekryteringsprocesser, förbättra medarbetarupplevelsen och stödja beslutsfattande inom HR. Under kursen kommer Patrik Reman, vår digitala mänskliga ciceron, att guida dig genom de olika modulerna och se till att du får ut det mesta av din utbildning.

Kursens struktur består av teoretiska moduler som ger en förståelse för avancerade HR-koncept och strategier, praktiska tillämpningar genom case-studier och scenarier som speglar verkliga utmaningar och situationer. Utbildningen är helt online och individuell, vilket innebär att du kan utbilda dig när du vill och var du vill.

Denna kurs är idealisk för dig som redan har erfarenhet inom HR och vill utöka ditt ansvarsområde genom att ta en ledande roll inom HR. Kursen passar särskilt bra för HR-specialister och generalister som vill avancera till HR-chefsroller, HR-ledare som vill fördjupa sina strategiska och ledarskapsfärdigheter samt HR-professionella som strävar efter att bli nyckelspelare i sin organisations strategiska beslutsfattande. Genom att anmäla dig till kursen tar du ett avgörande steg mot att fördjupa din kunskap och färdigheter samt positionera dig som en nyckelspelare i organisationens strategiska beslutsfattande.

Efter fullgjord och godkänd utbildning får du ett stämplat och ej förfalskningsbart certifikat som bekräftar din kompetens och nya färdigheter. Du kommer att lämna kursen med en starkare förmåga att bidra till din organisations framgång på en högre nivå och med förtroende för din förmåga att leda och inspirera ditt HR-team. Välkommen att utveckla din karriär med vår kurs ”HR-chef”!Före, under och efter din utbildning

Före utbildningen

Är du en person som jobbat inom HR några år och funderar på att ta nästa steg i din karriär? Vår kurs ”HR-chef” är utformad specifikt för dig som vill utveckla de färdigheter som krävs för att leda en HR-funktion på en strategisk nivå. Den här kursen ger dig verktygen och insikterna du behöver för att övergå från en operativ eller taktisk roll inom HR till en mer strategisk och ledande position. Kursen är idealisk för dig som redan haren längre erfarenhet inom HR och vill utöka ditt ansvarsområde genom att ta en ledande roll inom HR.

Under utbildningen

Under utbildningen varvar vi teori med videoinspelningar och frågeställningar. Du behöver få godkänt på deluppgifterna samt inlämningsuppgifterna för att få en godkänd certifiering.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • HR chef

Kapitel 1 Introduktion
Kapitel 2 HR chefsrollen
Kapitel 3 Affärsstrategier
Kapitel 4 HR:s roll i att forma affärsstrategier
Kapitel 5 Inlämningsuppgift: Integrering av HR i Affärsstrategin
Kapitel 6 Definition av HR-funktionens värdeerbjudande
Kapitel 7 Fallstudier som illustrerar HR:s inverkan på affärsresultat
Kapitel 8 Inlämningsuppgift: Integrering av HR i affärsstrategin
Kapitel 1 Datadriven HR och analys
Kapitel 2 Simulering av strategisk HR-planering
Kapitel 3 Integration av digitalisering och AI för strategiskt beslutsfattande
Kapitel 4 Krav som ställs för HR-funktionens arbete
Kapitel 5 Samarbetet mellan HR och linjechefer
Kapitel 6 Inlämningsuppgift: Datadriven HR-strategi
Kapitel 1 Processledning
Kapitel 2 Leda mot verksamhetsmål
Kapitel 3 Verksamhetsplanering
Kapitel 4 Strategi för HR-året
Kapitel 5 Successionsplan
Kapitel 6 Lönerevision
Kapitel 7 Medarbetarundersökning och pulsmätning
Kapitel 8 Proaktivt Hälsoarbete & friskvård
Kapitel 9 Rehabiliteringsprocess
Kapitel 10 Scenarion - Processledning
Kapitel 1 Arbetsgivarvarumärke och employer branding
Kapitel 2 Rekryteringsstrategier
Kapitel 3 Rekryteringsprocessen - Evidens & Forskningsbaserad
Kapitel 4 Talangutveckling (talent management)
Kapitel 5 Nyaste trenderna inom rekrytering och talangförsörjning
Kapitel 6 Användning av HR-teknologier för talent management
Kapitel 7 Personalstrategi
Kapitel 8 Rehabiliteringsprocess
Kapitel 9 Inlämningsuppgift: kompetensförsörjning
Kapitel 1 Anpassning till den nya arbetsmiljön
Kapitel 2 Den nya generationens arbetskraft, tillitsbaserat ledarskap och självledande team
Kapitel 3 Inlämningsuppgift: Anpassa HR-strategier för Generationen Z och Millenials
Kapitel 4 Strategiskt arbetsmiljöarbete och Compliance
Kapitel 5 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för arbetsmiljö
Kapitel 6 HR:s roll och uppgifter i att stödja ledning, chefer och medarbetare i arbetsmiljön
Kapitel 7 Arbetsmiljöstrategier för en förbättrad arbetsmiljö
Kapitel 8 Arbetsmiljöansvar
Kapitel 9 Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Kapitel 1 Arbetsrätt
Kapitel 2 Arbetsrättsliga tvister
Kapitel 3 Arbetsrätt mde Case-studiebaserade diskussioner om viktiga arbetsrättsliga utmaningar och lösningar
Kapitel 4 Kollektivavtal
Kapitel 5 Fackliga förhandlingar
Kapitel 6 Internationella arbetsrättsliga utmaningar och lösningar
Kapitel 7 Nedskärningar och uppsägningar
Kapitel 8 Lagen om medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal
Kapitel 9 Lagen om anställningsskydd
Kapitel 10 Diskrimineringsskydd
Kapitel 11 Uthyrningslagen
Kapitel 12 Viktiga tips om arbetsrätt för dig som är HR-chef
Kapitel 13 AI-verktyg för att övervaka och säkerställa compliance inom arbetsrätten
Kapitel 14 Inlämningsuppgift: Arbetsrätt
Kapitel 1 HR i ledningsgruppen
Kapitel 2 Syfte med ledningsgrupp
Kapitel 3 Roller i ledningsgrupp
Kapitel 4 Scenariobaserade övningar fokuserade på HR:s bidrag i ledningsgruppen
Kapitel 5 Bygga och förvalta organisationskultur
Kapitel 6 Organisationens kultur och värderingar som styr beteenden
Kapitel 7 Strategier för internationell HR-management
Kapitel 8 Värderingsstyrning - utveckla ett önskat beteende i organisationen
Kapitel 9 Övningar i värderingsbaserat ledarskap och kulturdiagnostik
Kapitel 10 Inlämningsuppgift - Skapa en fiktiv case-studie inom Ledarskap och Organisationskultur
Kapitel 1 HR:s roll i hållbarhets- och CSR-initiativ
Kapitel 2 Fallstudier som illustrerar framgångsrika hållbarhetsprogram
Kapitel 3 Hållbarhetsstrategier och deras inverkan på medarbetare och samhälle
Kapitel 4 Direktiv som hållbarhetsrapportering (CSRD) - En detaljerad genomgång
Kapitel 1 Kvalitetsutveckling
Kapitel 2 Digitala verktyg för att spåra och analysera medarbetarengagemang och förändringspåverkan
Kapitel 3 Kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning
Kapitel 4 Effektiv förändringsledning
Kapitel 5 Hantering av Motstånd och Engagemang hos Medarbetare
Kapitel 1 Kompetensförsörjning, nationellt och internationellt
Kapitel 2 Företags-och personalekonomi
Kapitel 3 Intern HR revision
Kapitel 4 Mätning och utveckling av medarbetarprestation
Kapitel 5 Prediktiva modeller för optimering av bemanningsplanering med AI
Kapitel 6 HR Nyckeltal - exempel på vanliga nyckeltal och hur du tar fram dem
Kapitel 7 Budgetuppföljning
Kapitel 8 Inlämningsuppgift: Företags och personalekonomi
Kapitel 1 Implementering av HR-teknologi
Kapitel 2 Digital transformation inom HR
Kapitel 3 Användning av artificiell intelligens och maskininlärning inom HR
Kapitel 4 Global HR-strategi
Kapitel 5 Omvärldsbevakning
Kapitel 6 80/20 strategi för HR
Kapitel 7 Processutveckling med LEAN
Kapitel 8 Effektiva möten
Kapitel 1 HR:s roll i framtidens arbetsliv
Kapitel 2 Framtidens HR med AI
Kapitel 3 HR chefens ledarskap
Kapitel 4 Att vara HR chef
Kapitel 5 Tips på vägen som HR chef
Kapitel 6 Policys, riktlinjer och processer för HR
Kapitel 7 Avslutande ord
Kapitel 8 Examensuppgift - HR chefsutbildning
Pris 29 900

inkl. moms

Köp nu
Studietakt 50% - 16 veckor Videolektioner Certifierande kurs Ledande utbildningsleverantör Obegränsat antal deltagare

Sommarkampanj –  Mejla eller ring oss för att ta del av kampanjpriset.

 

 Om du inte kan delbetala med Klarna så kan du höra av dig till vår kundservice för att se hur vi kan hjälpa dig.

Tel – 0704-41 73 73

info@educationonline.se

FAQ
Intressanmälan

Relaterade kurser


Certifierad HR-Generalist

Framtidens HR-generalister utbildar sig här – anslut nu! Läs mer

Certifierad Personalvetare

Komplett certifierad personalvetarutbildning online, flexibel och grundlig. Läs mer

HR Konsult/HR Specialist

Utveckla din HR-karriär genom att bli specialist och konsult. Läs mer

Vi kompetensutvecklar det svenska arbetslivet

ICA

Vårt primära mål är att erbjuda högkvalitativa utbildningar och bibehålla branschens högsta standard. Med våra erfarna utbildare strävar vi efter att hålla våra kurser relevanta och uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna. Education Online är stolt över sin kompetens och ser fram emot att guida studenter mot en framgångsrik utbildningsresa.

Vill du jobba med oss

       Klicka Här