fbpx

HR Business Partner

Patrik Reman

HR Business Partner

Välkommen till en omfattande utbildning för HR Business Partners, ledd av Patrik Reman. Denna flexibla onlinekurs låter dig studera när och var du vill. Efter avslutad kurs får du ett digitalt stämplat certifikat som garanterar dess äkthet.

Kursen börjar med strategisk HR och affärsstrategier, där du lär dig att utforma och anpassa HR-strategier för att stödja affärsmål. Du lär dig bygga relationer med nyckelintressenter och navigera företagsrelationer.

Digitaliseringens påverkan på HR-roller och processer är central. Vi utforskar hur teknologi och dataanalys påverkar HR-beslut och effektivitet. Du lär dig skapa rapporter och presentationer för att effektivt kommunicera HR-data.

Nästa steg är att integrera digitala verktyg och AI för förbättrat beslutsfattande. Samarbetet mellan HR Business Partners och linjechefer betonas för effektiv implementering av HR-strategier.

Verksamhetsplanering och strategisk kompetensförsörjning är också viktiga delar. Vi behandlar rekryteringstrender och hur HR-teknologier kan användas för talent management.

Arbetsmiljö och arbetsrätt är fokus i den andra delen. Medarbetarundersökningar, hälsoarbete, och anpassning till nya arbetsmiljöer diskuteras. Vi utforskar hur arbetsmiljö och compliance påverkar företagets lönsamhet och arbetskultur.

Kapitlen om arbetsrätt ger förståelse för lagar och regler, inklusive hantering av internationella arbetsrättsliga utmaningar. AI-verktyg för att säkerställa compliance och praktiska uppgifter om arbetsrätt ingår.

Den tredje delen fokuserar på organisationskultur, internationell HR-management, hållbarhet och CSR-initiativ. Du lär dig om hållbarhetsrapportering, kompetensförsörjning och hur HR bidrar till företagets ekonomiska framgång.

Effektiv förändringsledning och hantering av motstånd är centrala färdigheter. Praktiska uppgifter om förändringsledning ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper.

Genom hela utbildningen leds du av Patrik Reman, som guidar dig genom varje steg. Denna utbildning erbjuder både teoretisk kunskap och praktiska verktyg för att bli en framgångsrik HR Business Partner.

Oavsett din erfarenhet inom HR erbjuder denna kurs flexibiliteten att studera i din egen takt. Vid slutet av utbildningen kommer du att ha en djup förståelse för rollen som HR Business Partner och vara utrustad med färdigheter att stödja och forma affärsstrategier, bygga relationer, och hantera HR-processer digitalt.

Anmäl dig idag och låt Patrik Reman guida dig till att bli en ledande HR Business Partner.Före, under och efter din utbildning

Före utbildningen

Är du en erfaren HR som funderar på att ta nästa steg i din karriär? Vår kurs ”HR Business Partner” är utformad för dig som vill utveckla de färdigheter som krävs för att arbeta på en strategisk nivå inom HR. Den här kursen ger dig verktygen och insikterna för att övergå från en operativ eller taktisk roll inom HR till en mer strategisk och affärsinriktad position. Kursen är idealisk för dig som redan har erfarenhet inom HR och vill utöka ditt ansvarsområde genom att ta en mer strategisk roll.

Under utbildningen

Under utbildningen varvar vi teori med videoinspelningar och frågeställningar. Du behöver få godkänt på deluppgifterna samt inlämningsuppgifterna för att få en godkänd certifiering.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som: 

  • HR Business partner

Kapitel 1 Introduktion
Kapitel 2 Rollen som HR Business Partner
Kapitel 3 Strategisk HR och Affärsstrategier
Kapitel 4 HR:s roll i att forma affärsstrategier
Kapitel 5 Bygga och underhålla relationer med nyckelintressenter
Kapitel 6 Digitaliseringens påverkan på HR-roller och processer
Kapitel 7 Datadriven HR och analys
Kapitel 8 Skapa rapporter och presentationer som effektivt kommunicerar HR-data till chefer och ledningsgrupp
Kapitel 9 Integration av digitalisering och AI för strategiskt beslutsfattande
Kapitel 10 Samarbetet mellan HRBP och liljechefer
Kapitel 11 Verkamhetsplanering
Kapitel 1 Arbetsgivarvarumärke och employer branding
Kapitel 2 Rekryteringsstrategier
Kapitel 3 Rekryteringsprocessen - Evidens och forskningsbaserad
Kapitel 4 Talangutveckling (Talent management)
Kapitel 5 Nyaste trenderna inom rekrytering och talangförsörjning
Kapitel 6 Användning av HR-teknologier för talent management
Kapitel 7 Inlämningsuppgift: Kompetensförsörjning
Kapitel 1 Medarbetarundersökning och pulsmätning
Kapitel 2 Proaktivt Hälsoarbete
Kapitel 3 Rehabiliteringsprocess
Kapitel 4 Anpassning till den nya arbetsmiljön
Kapitel 5 Den nya generationens arbetskraft, tillitsbaserat ledarskap och självledande team
Kapitel 6 Strategiskt arbetsmiljöarbete och Compliance
Kapitel 7 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för arbetsmiljö
Kapitel 8 HR:s roll och uppgifter i att stödja ledning, chefer och medarbetare i arbetsmiljön
Kapitel 1 Arbetsrätt
Kapitel 2 Arbetsrättsliga tvister
Kapitel 3 Kollektivavtal
Kapitel 4 Fackliga förhandlingar
Kapitel 5 Arbetsrättsliga tvister
Kapitel 6 Internationella arbetsrättsliga utmaningar och lösningar
Kapitel 7 Nedskärningar och uppsägningar
Kapitel 8 Lagen om medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal
Kapitel 9 Lagen om anställningsskydd
Kapitel 10 Diskrimineringslagen
Kapitel 11 Uthyrningslagen
Kapitel 12 Viktiga tips om arbetsrätt för dig som är HRBP
Kapitel 13 AI-verktyg för att övervaka och säkerställa compliance inom arbetsrätten
Kapitel 14 Inlämningsuppgift: Arbetsrätt
Kapitel 1 Bygga och förvalta organisationskultur
Kapitel 2 Organisationens kultur och värderingar som styr beteenden
Kapitel 3 Strategier för internationell HR-management
Kapitel 4 HR:s roll i hållbarhets- och CSR-initiativ
Kapitel 5 Direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) - En detaljerad genomgång
Kapitel 6 Kompetensförsörjning, nationellt och internationellt
Kapitel 1 Företags- och personalekonomi
Kapitel 2 Mätning och utveckling av medarbetarprestation
Kapitel 3 HR Nyckeltal - exempel på vanliga nyckeltal och hur du tar fram dem
Kapitel 4 Digitala verktyg för att spåra och analysera medarbetarengagemang och förändringspåverkan
Kapitel 5 Effektiv förändringsledning
Kapitel 6 Hantering av Motstånd och Engagemang hos Medarbetare
Kapitel 7 Inlämningsuppgift: Grundläggande strategier för effektiv förändringsledning
Kapitel 1 Digital transformation inom HR
Kapitel 2 Användning av artificiell intelligens och maskininlärning inom HR
Kapitel 3 Omvärldsbevakning
Kapitel 4 80/20 strategi för HR
Kapitel 5 Processutveckling med LEAN
Kapitel 6 Effektiva möten
Kapitel 7 Metoder och verktyg för att hjälpa chefer att utveckla ledarskapet
Kapitel 8 Bygga effektiva ledningsteam och främja ledarskapskultur
Kapitel 9 HR:s roll i framtidens arbetsliv
Kapitel 10 Framtidens HR
Kapitel 1 Att vara HRBP
Kapitel 2 Bra att tänka på HRBP
Kapitel 3 Empati
Kapitel 4 Hur du som HRBP kan förbättra organisationens rykte
Kapitel 5 Moral & Etik
Kapitel 6 Strategiskt tankesätt
Kapitel 7 Behandla inte bara symptomen, ta reda på orsakerna
Kapitel 8 Avslutande ord
Kapitel 9 Policys, riktlinjer och processer för HR
Kapitel 10 Examensuppgift - HRBP
Pris 26 900

inkl. moms

Köp nu
Studietakt 50% - 16 veckor Videolektioner Certifierande kurs Ledande utbildningsleverantör Obegränsat antal deltagare

Sommarkampanj –  Mejla eller ring oss för att ta del av kampanjpriset.

 

 Om du inte kan delbetala med Klarna så kan du höra av dig till vår kundservice för att se hur vi kan hjälpa dig.

Tel – 0704-41 73 73

info@educationonline.se

FAQ
Intressanmälan

Relaterade kurser


Certifierad HR-Generalist

Framtidens HR-generalister utbildar sig här – anslut nu! Läs mer

Certifierad Personalvetare

Komplett certifierad personalvetarutbildning online, flexibel och grundlig. Läs mer

Certifierad HR-chef

Att bli HR-chef: expert, ledare, certifierad, erfaren, strategisk, kommunikativ. Läs mer

Vi kompetensutvecklar det svenska arbetslivet

ICA

Vårt primära mål är att erbjuda högkvalitativa utbildningar och bibehålla branschens högsta standard. Med våra erfarna utbildare strävar vi efter att hålla våra kurser relevanta och uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna. Education Online är stolt över sin kompetens och ser fram emot att guida studenter mot en framgångsrik utbildningsresa.

Vill du jobba med oss

       Klicka Här