fbpx

HR Konsult/HR Specialist

Patrik Reman

HR Konsult/HR Specialist

Ta nästa steg i din HR-karriär: Kurs för HR-konsulter och HR-specialister

Är du en erfaren HR-specialist eller HR-konsult som vill ta din karriär till nästa nivå? Vår kurs ”HR-konsult/HR-specialist” är skräddarsydd för dig som vill utveckla de strategiska färdigheter som krävs för att bli en nyckelspelare inom HR på en mer operativ och affärsinriktad nivå.

 

Kursinnehåll och fördelar:

Under denna kurs kommer du att fördjupa dina kunskaper om hur du kan samordna och utveckla HR-strategier som stödjer företagets övergripande mål och främjar organisationens tillväxt och framgång. Kursen lägger stor vikt vid praktiska tillämpningar och scenarier som förbereder dig för de verkliga utmaningar och möjligheter som en HR-konsult/HR-specialist står inför.

 

Vad du kommer att lära dig:

• Operativ HR-ledning: Lär dig att utforma och implementera HR-strategier som är i linje med företagets affärsmål på en daglig basis.

• Talangutveckling: Utforska metoder för att identifiera och utveckla talanger inom organisationen för att säkerställa långsiktig framgång.

• Medarbetarengagemang: Få insikter i hur du kan öka medarbetarnas engagemang och trivsel på arbetsplatsen.

• Förändringshantering: Lär dig att leda och stödja organisationen genom förändringsprocesser på ett effektivt sätt.

 

Vem bör delta:

Denna kurs är perfekt för dig som redan har gedigen erfarenhet inom HR och nu vill utöka ditt ansvarsområde genom att ta en mer strategisk och operativ roll. Kursen är idealisk för HR-konsulter och HR-specialister som vill stärka sin förmåga att påverka och stödja företagsledningen i strategiska beslut.

 

Dina fördelar efter kursen:

Genom att delta i denna kurs kommer du att utveckla en djupare förståelse för strategisk HR och få verktygen du behöver för att:

• Bidra effektivt till din organisations övergripande strategi och mål.

• Ta en ledande roll i att driva HR-initiativ som påverkar hela företaget.

• Bygga starka relationer med företagsledningen och andra nyckelpersoner.

• Inspirera och leda ditt HR-team med större självförtroende och effektivitet.

Genom att anmäla dig till kursen ”HR-konsult/HR-specialist” tar du ett viktigt steg mot att bli en avgörande aktör i din organisations strategiska beslutsfattande. Efter kursen kommer du att vara bättre rustad att stödja och leda din organisation mot framgång på högsta nivå.Före, under och efter din utbildning

Före utbildningen

Är du en HR-administratör eller någon som har arbetat med HR-frågor och vill ta nästa steg i din karriär? Vår kurs ”HR-konsult/HR-specialist” är designad för att hjälpa dig utveckla de färdigheter som behövs för att arbeta mer operativt och strategiskt inom HR. Denna kurs är perfekt för dig som har viss erfarenhet inom HR och nu vill utöka ditt ansvarsområde genom att ta en mer operativ och strategisk roll. Kursen är idealisk för HR-administratörer och de som arbetat med HR-frågor och vill stärka sin förmåga att stödja och påverka företagsledningen.

Under utbildningen

Under utbildningen varvar vi teori med videoinspelningar och frågeställningar. Du behöver få godkänt på deluppgifterna samt inlämningsuppgifterna för att få en godkänd certifiering.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som: 

  • HR-konsult
  • HR-specialist

Kapitel 1 Introduktion
Kapitel 2 Rollen som HR konsult/HR specialist
Kapitel 3 Strategisk HR och Affärsstrategier
Kapitel 4 HR:s roll i att forma affärsstrategier
Kapitel 5 Bygga och underhålla relationer med nyckelintressenter
Kapitel 6 Digitaliseringens påverkan på HR-roller och processer
Kapitel 7 Datadriven HR och analys
Kapitel 8 Skapa rapporter och presentationer som effektivt kommunicerar HR-data till chefer och ledningsgrupp
Kapitel 9 Integration av digitalisering och AI för strategiskt beslutsfattande
Kapitel 10 Samarbetet mellan HR och linjechefer
Kapitel 11 Verksamhetsplanering
Kapitel 12 Strategisk och evidensbaserad kompetensförsörjning och talangutveckling Del 1
Kapitel 13 Strategisk och evidensbaserad kompetensförsörjning och talangutveckling Del 2
Kapitel 14 Strategisk och evidensbaserad kompetensförsörjning och talangutveckling Del 3
Kapitel 15 Strategisk och evidensbaserad kompetensförsörjning och talangutveckling Del 4
Kapitel 16 Nyaste trenderna inom rekrytering och talangförsörjning
Kapitel 17 Användning av HR-teknologier för talent management
Kapitel 18 Inlämningsuppgift: Kompetensförsörjning
Kapitel 1 Arbetsgivarvarumärke och employer branding
Kapitel 2 Rekryteringsstrategier
Kapitel 3 Rekryteringsprocessen
Kapitel 4 Talangutveckling (Talent management)
Kapitel 5 Nyaste trenderna inom rekrytering och talangförsörjning
Kapitel 6 Användning av HR-teknologier för talent management
Kapitel 7 Inlämningsuppgift: Kompetensförsörjning
Kapitel 1 Medarbetarundersökning och pulsmätning
Kapitel 2 Proaktivt hälsoarbete
Kapitel 3 Rehabiliteringsprocess
Kapitel 4 Anpassning till den nya arbetsmiljön
Kapitel 5 Den nya generationens arbetskraft, tillitsbaserat ledarskap och självledande team
Kapitel 6 Operativt arbetsmiljöarbete och Compliance
Kapitel 7 Operativt arbetsmiljöarbete och ekonomiska nyckeltal
Kapitel 8 HR:s roll och uppgifter i att stödja ledning, chefer och medarbetare i arbetsmiljön
Kapitel 1 Arbetsrätt
Kapitel 2 Facklig förhandling och kollektivavtal
Kapitel 3 Arbetsrättsliga tvister
Kapitel 4 Internationella arbetsrättsliga utmaningar och lösningar
Kapitel 5 Nedskärningar och uppsägningar
Kapitel 6 Lagen om medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal
Kapitel 7 Lagen om anställningsskydd
Kapitel 8 Diskrimineringslagen
Kapitel 9 Uthyrningslagen
Kapitel 10 Viktiga tips om arbetsrätt för dig som är HR konsult/Hr Specialist
Kapitel 11 AI-verktyg för att övervaka och säkerställa compliance inom arbetsrätten
Kapitel 12 Inlämningsuppgift: Arbetsrätt
Kapitel 1 Bygga och förvalta organisationskultur
Kapitel 2 Organisationens kultur och värderingar som styr beteenden
Kapitel 3 Jobba som HR i en internationell roll
Kapitel 4 HR:s roll i hållbarhets- och CSR-initiativ
Kapitel 5 Direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) - En genomgång
Kapitel 6 Kompetensförsörjning, nationellt och internationellt
Kapitel 7 Inlämningsuppgift: Utveckla en strategi för att hantera en organisationsförändring
Kapitel 1 Företags- och personalekonomi
Kapitel 2 Mätning och utveckling av medarbetarprestation
Kapitel 3 HR Nyckeltal - exempel på vanliga nyckeltal och hur du tar fram dem
Kapitel 4 Digitala verktyg för att spåra och analysera medarbetarengagemang och förändringspåverkan
Kapitel 5 Förändringsledning
Kapitel 6 Hantering av Motstånd och Engagemang hos Medarbetare
Kapitel 7 Inlämningsuppgift: Utveckla en strategi för att hantera en organisationsförändring
Kapitel 1 Digital transformation inom HR
Kapitel 2 Användning av artificiell intelligens och maskininlärning inom HR
Kapitel 3 Omvärldsbevakning
Kapitel 4 80/20 strategi för HR
Kapitel 5 Processutveckling med LEAN
Kapitel 6 Effektiva möten
Kapitel 1 Metoder och verktyg för att hjälpa chefer att utveckla ledarskapet
Kapitel 2 Stötta ledningsteam och främja ledarskapskultur
Kapitel 3 HR:s roll i framtidens arbetsliv
Kapitel 4 Framtidens HR
Kapitel 5 Att vara HR-konsult/HR specialist
Kapitel 6 Avslutande ord
Kapitel 7 Policys, riktlinjer och processer för HR
Kapitel 8 Examensuppgift
Pris 24 900

inkl. moms

Köp nu
Studietakt 50% - 16 veckor Videolektioner Certifierande kurs Ledande utbildningsleverantör Obegränsat antal deltagare

Sommarkampanj –  Mejla eller ring oss för att ta del av kampanjpriset.

 

 Om du inte kan delbetala med Klarna så kan du höra av dig till vår kundservice för att se hur vi kan hjälpa dig.

Tel – 0704-41 73 73

info@educationonline.se

FAQ
Intressanmälan

Relaterade kurser


Certifierad HR-Generalist

Framtidens HR-generalister utbildar sig här – anslut nu! Läs mer

Certifierad Personalvetare

Komplett certifierad personalvetarutbildning online, flexibel och grundlig. Läs mer

Certifierad HR-chef

Att bli HR-chef: expert, ledare, certifierad, erfaren, strategisk, kommunikativ. Läs mer

Vi kompetensutvecklar det svenska arbetslivet

ICA

Vårt primära mål är att erbjuda högkvalitativa utbildningar och bibehålla branschens högsta standard. Med våra erfarna utbildare strävar vi efter att hålla våra kurser relevanta och uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna. Education Online är stolt över sin kompetens och ser fram emot att guida studenter mot en framgångsrik utbildningsresa.

Vill du jobba med oss

       Klicka Här